Villkor

Allmänna villkor för företaget följer konsumentskyddslagen, rekommendationer från handelskammaren och internationella affärskoder. Kunden deklarerar och bekräftar att han/hon är fullt medveten om och samtycker till den fullständiga texten i de allmänna villkoren som finns på företagets webbsida.

1. ALLMÄN INFORMATION OM FÖRETAGET
Onlineförsäljning och marknadsföring utförs av Bolaget.
Bolaget är skyldigt att betala moms.

2. INFORMATIONS TILLGÄNGLIGHET
Företaget förbinder sig att tillhandahålla följande information för kunden:
– Företagets identitet (namn, adress, företagets registreringsnummer)
– Kontaktinformation som tillåter användaren snabb och effektiv kommunikation (e-post, telefon);
– Grundläggande egenskaper hos produkterna;
– Tillgänglighet för produkter (varje produkt som erbjuds på webbsidan bör vara tillgänglig inom rimlig tid);
– Fraktinformation (metod, plats och förväntad leveranstid);
– Alla priser ska vara klart och entydigt definierade. Det ska vara tydligt och uppenbart om priserna redan inkluderar skatt och transportkostnader;
– Betalnings- och leveranssätt;
– Tidsfristen för uppsägning av avtalet och alla ångervillkor; dessutom kostnader för att returnera varan.

3. KONTRAKT
Köparen ansvarar för att informationen som ges i beställningsprocessen är korrekt. Säljaren ansvarar inte för eventuella fel i leveransen på grund av felaktig adress. Efter beställning via vår webbshop får köparen ett kontrakt (faktura) via e-post. Kontraktet (fakturan) lagras elektroniskt på vår server och är tillgängligt för kunden när som helst i dennes användarprofil.

4. LEVERANS AV VAROR – anges i avsnittet Leveransinformation.

5. ÅNGERRÄTT FRÅN KÖP OCH RETURNERING AV VAROR
Köparen har rätt att säga upp avtalet (häva köpet) inom 14 dagar från mottagandet av varan, genom att informera Bolaget via e-post: pb@istnordic.se, utan att ange anledningen. Köparen är då endast skyldig att betala transportkostnaderna för att returnera varan till Bolaget, om varan är oskadad och förpackad i originalförpackning. Varorna ska returneras till Bolaget inom 30 dagar från det att information skickats till Bolaget angående uppsägning av avtalet (hävt köp). Om varorna inte returneras i originalförpackning, reduceras det återbetalda beloppet med 10 % av det totala värdet. Om varorna är skadade, reduceras det återbetalda beloppet med minst 20 % av det totala värdet.

De returnerade varorna ska vara intakta och i samma antal som vid beställning, såvida inte varan förstörts eller kommit bort på grund av omständigheter som köparen inte är ansvarig för.

Återbetalningen kommer att ske inom 10 dagar från mottagandet av varorna. Återbetalningen kommer att överföras till köparens (personliga) konto, som anges i informationsmailet angående uppsägning av avtalet (hävning av köpet).

Varorna ska returneras till Bolagets adress.

6. PRISER
Alla angivna priser är i EUR, inklusive moms. Priserna inkluderar inte transportkostnader.
Priset, sett i slutet av köpet, är ett totalpris som inkluderar transportkostnader.
Bolaget förbehåller sig rätten till prisändringar. Det giltiga priset är priset som är publicerat på webbsidan på orderdagen. Orderdagen är den dag beställningen bekräftas och skickas.

7. BETALNINGSVILLKOR – anges i avsnittet om betalningsvillkor.

8. KLAGOMÅL OCH TVISTER
Bolaget är skyldigt att upprätta ett effektivt system för hantering av klagomål. Bolaget kommer att sträva efter att behandla reklamationerna och meddela köparen om reklamationsresultatet på kortast möjliga tid.

Varorna förblir i Bolagets egendom tills full betalning erhållits från köparen. Om affärer görs över checkkonto representerar de förbehållna äganderättigheterna över varorna, sättet att säkerställa balansen mellan våra anspråk. Om betalningen görs via betalningsställe eller tjänst som ansvarar för att vidarebefordra betalningen till Bolaget förbehåller vi oss äganderätten på köpta varor tills betalningen överförs till Bolagets konto. Köparens betalningsskyldighet upphör efter mottagandet av full betalning på vårt konto.

Vid retur av varan är köparen skyldig att returnera varan inom 10 dagar efter mottagandet av returneringskvitto från Bolaget. Vid retur behåller Bolaget 20% av det totala värdet av köpet på grund av lägre värde på varorna. Om köparen inte returnerar varorna inom angiven tid, kommer Bolaget att debitera 50% av det totala värdet av köpet för orsakad affärsskada.

Företaget kommer att sträva efter att lösa eventuella tvister i samförstånd.

9. SEKRETESS
Företaget är skyldigt att permanent skydda alla personuppgifter. De kommer att användas uteslutande för hantering av konton, erbjudanden och för annan nödvändig dokumentation.
Här kan du läsa vår fullständiga integritetspolicy.

10. Kunden deklarerar och bekräftar att han/hon är fullt medveten om och samtycker till den fullständiga texten i de allmänna villkoren, listade på företagets webbsida.

VI RENGÖR, VI ÅTERSTÄLLEr, VI ÅTERUPPLIVAR

Rengöring

Fler saker borde bevaras och rengöras istället för att bytas ut mot nya. Vår idé är att ge dig det bästa alternativet för din hem- eller arbetsmiljö.

Kundvård

Vi erbjuder full support och kunskap om ultraljudsrengöring. Vårt team är redo att förbättra ditt arbete och hjälpa dig att arbeta mer effektivt än någonsin.

Utveckling

Vårt fokus är att lyssna på våra kunder, förstå deras behov och tillhandahålla den exceptionella nivån av ultraljudsrengöring med ett brett utbud.

If you want to stay up to date with all the news, please sign up for our newsletter